Služby v lokalitě Chrudim


Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit

Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro aktivity klientů NZDM a TP. Poskytuje podporu, asistenci, zázemí a vybavení pro…

Zobrazit

Streetwork

Terénní program Streetwork je nízkoprahovou službou sociální prevence registrovanou u MPSV. Nízkoprahový = snadno dostupný. Jsme tu pro mladé lidi v Chrudimi ve věku 12 - 26 let,…

Zobrazit

Nízkoprahové zařízení Agora

      NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.     Poslání: NZDM klub Agora je tu pro mladé lidi v Chrudimi ve věku 13 až 26 let. Poskytuje…

Zobrazit

Nízkoprahové zařízení Futur

NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahový = snadno dostupný. Poslání Futuru Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí mladým lidem ve věku 6 - 26 let v…

Zobrazit

Pedagogická činnost | předškolní a školní

Cílem projektu podpořit znevýhodněné děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku, které mají ztížený přístup ke vzdělání. Projekt se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti dětí a…

Zobrazit

Terénní program pro rodiny

Poslání Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách . Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se…

Zobrazit

Sanace rodiny

Poslání Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v…

Zobrazit

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz