Pedagogická činnost | předškolní a školní

Cílem projektu podpořit znevýhodněné děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku, které mají ztížený přístup ke vzdělání. Projekt se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti dětí a rozvíjení rodičovských kompetencí rodičů. Záměrem je důkladnou školní přípravou u dětí navodit pozitivní prožitek ze školního úspěchu a tím je motivovat k dalšímu snažení a rodiče vtáhnout do partnerské pozice k pedagogům vzhledem ke vzdělání vlastních dětí a školní přípravě. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím terénní práce s rodinami a spoluprací se zainteresovanými školskými a zájmovými subjekty a orgány SPOD. Dětem bude poskytováno doučování, asistence ve školách a doprovody na zájmovou činnost. Rodiče budeme doprovázet v navazování kontaktu se školou a předávat jim informace o správném přístupu ke školní přípravě.

Cílová skupinou projektu jsou děti a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením a rizikovými jevy, rodiče mají základní vzdělání, příjmy ze sociálních dávek, jsou nezaměstnaní, bydlí v nevyhovujících podmínkách.

Kontakt:

Bc. Petra Rožková

E-mail:

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz