Stáže

Nabízíme možnost odborných stáží v naší organizaci pro studenty a pracovníky jiných organizací. Stáž je zaměřena zejména na sociálně pedagogické činnosti v přímé práci s klienty nízkoprahových a terénních služeb a poznání celkového chodu organizace.

Komu je odborná stáž v Šanci pro Tebe určena

 • Studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením
 • Pracovníkům z NZDM a z terénní práce

Cíle odborných stáží

 • umožnit stážistům seznámit se s fungováním organizace
 • zapojit stážisty do přímé práce s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci nízkoprahového klubu a terénní práce
 • prohloubení dosud probraného učiva a jeho rozšíření, provázání učiva s praxí a zvládnutí problematiky NZDM a TP

Typy nabízených stáží

 • Jednodenní stáž – pouze pro pracovníky z NZDM a z terénní práce
 • Krátkodobá stáž – 1-2 týdny
 • Dlouhodobá stáž – semestrální, v celkovém minimálním rozsahu 60 hodin

Zájemce o stáž musí absolvovat úvodní schůzku s vedoucím stáže. Během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže. Zájemce o stáž je informován o aktivitách a službách organizace. Stážista musí být starší 18ti let a projevit schopnost pracovat s cílovou skupinou.

Stážista je seznámen s požadavky organizace na stážisty:

 • Dodržování mlčenlivosti
 • Spolehlivost, samostatnost, vstřícnost
 • Respekt k možnostem pracoviště a hlavně ke klientům
 • Držení si vlastních hranic
 • Zájem o komunikaci s klienty
 • Poskytnout organizaci zpětnou vazbu – reflexi po skončení stáže v písemné podobě

Finanční podmínky stáže

Cena odborné stáže je pro studenty škol 300 Kč, pro ostatní 500 Kč.

Kontakt:

Marek Točoň, tel.: +420 733 74 77 46, e-mail:

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz