Stáže

Nabízíme možnost odborných stáží v naší organizaci pro studenty a pracovníky jiných organizací. Stáž je zaměřena zejména na sociálně pedagogické činnosti v přímé práci s klienty nízkoprahových a terénních služeb a poznání celkového chodu organizace.

Komu je odborná stáž v Šanci pro Tebe určena

 • Studentům středních, vyšších odborných nebo vysokých škol s humanitním zaměřením
 • Pracovníkům z NZDM a z terénní práce

Cíle odborných stáží

 • umožnit stážistům seznámit se s fungováním organizace
 • zapojit stážisty do přímé práce s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci nízkoprahového klubu a terénní práce
 • prohloubení dosud probraného učiva a jeho rozšíření, provázání učiva s praxí a zvládnutí problematiky NZDM a TP

Typy nabízených stáží

 • Jednodenní stáž – pouze pro pracovníky z NZDM a z terénní práce
 • Krátkodobá stáž – 1-2 týdny
 • Dlouhodobá stáž – semestrální, v celkovém minimálním rozsahu 60 hodin

Zájemce o stáž musí absolvovat úvodní schůzku s vedoucím stáže. Během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a očekávání zájemce od stáže, dosavadní praxe, zkušenosti s cílovou skupinou a požadovaná délka stáže. Zájemce o stáž je informován o aktivitách a službách organizace. Stážista musí být starší 18ti let a projevit schopnost pracovat s cílovou skupinou.

Stážista je seznámen s požadavky organizace na stážisty:

 • Dodržování mlčenlivosti
 • Spolehlivost, samostatnost, vstřícnost
 • Respekt k možnostem pracoviště a hlavně ke klientům
 • Držení si vlastních hranic
 • Zájem o komunikaci s klienty
 • Poskytnout organizaci zpětnou vazbu – reflexi po skončení stáže v písemné podobě

Finanční podmínky stáže

Cena odborné stáže je pro studenty škol 300 Kč, pro ostatní 500 Kč.

Šance pro Tebe, z.s. je akreditovaným pracovištěm pro výkon odborných praxí studentů ÚSP UHK. (Zobrazit osvědčení)

Kontakt:

Klára Saláková, tel.: +420 733 74 77 46, e-mail:

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz