Dobrovolnictví a zákon

Je dobrovolnictví řízeno zákonem?

Ano i ne. Dobrovolnická služba je definována zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

Za dobrovolnickou službu se považují takové aktivity, při nichž dobrovolník poskytuje ve svém volném čase, ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu pomoc spoluobčanům a společnosti obecně. Zákon představuje ucelený, vzájemně provázaný systém podmínek, jejichž splnění umožňuje neziskovým organizacím dosáhnout na udělení akreditace pro oblast dobrovolnické služby. Udělování akreditací spadá do působnosti Ministerstva vnitra. Akreditace je garancí, že organizace zajišťuje služby ve standardní kvalitě. Akreditace je udělována na 3 roky nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují výběr, přípravu, vyslání, pojištění, smluvní vztahy, bezpečnost apod. pro dobrovolníky. 

Vedle dobrovolníků, kteří svou dobrovolnickou službu vykonávají v akreditovaném režimu existují i dobrovolníci, kteří pomáhají druhým bez nároku na honorář, aniž by se jejich dobrovolnická činnost řídila zákonem o dobrovolnické službě, je zcela na dohodě mezi dobrovolníkem a příjemcem jeho dobrovolnických služeb (organizací, institucí, společností, fyzickou osobou..), jak bude spolupráce vypadat.

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz