Jak se stát dobrovolníkem?

Co mám dělat, pokud se chci stát dobrovolníkem?

1/ Ujasněte si, v které oblasti chcete pomáhat. Kde mohou dobrovolníci působit najdete zde. Je to na příklad v domovech pro seniory, v nemocnicích, na LDNkách, při práci s rizikovými dětmi a mládeží, s handicapovanými dětmi nebo dospělými, s duševně nemocnými, v mateřských centrech, při obnově kulturních památek, při realizaci festivalů a jiných kulturních projektů.

2/ Kontaktujte nejbližší dobrovolnické centrum, nebo oslovte přímo organizaci, kde chcete pomáhat.

Nebo nás přímo kontaktujte přes náš web a formulář níže. 

Kdo může být dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, své vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolník je osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR. Pro výkon dobrovolnické služby v zahraničí je třeba dosáhnout věku 18 let. Horní věková hranice není omezena.

Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, handicapovaní, lidé se základním vzděláním, lidé s vysokoškolským vzděláním, ženy na mateřské dovolené, lidé v důchodovém věku. Zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část svého volného času prospěšné činnosti.


Zajímají vás informace o dobrovolnictví? Chcete se stát dobrovolníkem?

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz