Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Cílem projektu je prostřednictvím rodinného centra za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na periferii města Vysoké Mýto tzv. "Farma". Naším cílem je pracovat s celou komunitou napříč věkovým spektrem s promyšlenými kroky, které budou odrážet její potřeby s cílem aktivizovat komunitu, podporovat místní aktivisty (zapojením dobrovolníků), podněcovat místní iniciativy a vytvářet a podporovat síť spolupracujících organizací.

Přinášíme zavedený a vyzkoušený způsob práce v oblastech vzdělávání a zaměstnanosti, základní finanční a právní gramotnosti a efektivního trávení volného času, který jsme v minulých letech úspěšně odzkoušeli v dalších (sociálně vyloučených) lokalitách  ORP Chrudim. Zaměřujeme se na prevenci těchto témat jak při přímé práci s jednotlivci a rodinou, tak při realizaci vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit. Zkušenost z realizace v dalších lokalitách potvrdila důležitost poskytování podpory a pomoci napříč všemi generacemi žijícími společně.

Vycházíme ze zkušenosti, že život v sociálním vyloučení je bezútěšný a pro jejich obyvatele bezvýchodný. Nedostatečné příjmy rodin spouští bludný kruh zadluženosti, který umožňuje rodinám stěží přežívat na důstojné životní úrovni. V důsledku toho se jedním z hlavních faktorů ovlivňující sociální vyloučení stává zadlužení až předlužení cílové skupiny. Současně se tento způsob života stává vzorcem chování a jednání přecházející na další generaci.

Cílem projektu je posílení samostatnosti a nezávislosti, rozvoj schopností a dovedností jednotlivce či skupiny včetně vztahů k sobě samému a okolnímu světu.

Aktivity projektu budou realizovány formou rodinného centra se zázemím přímo v lokalitě „Farma“. Schéma práce rodinného centra a harmonogram aktivit je uveden v příloze č. 1 a č. 2. Realizace projektu bude zajištěna sociálním pracovníkem na 1,0 úvazku a speciálním pedagogem také na 1,0 úvazku.

Projekt je realizován za finanční podpory města Vysoké Mýto a Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti Romské menšiny.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz