Šance začít včas

Šance začít včas

Termín realizace: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2020

Projekt reaguje na problém dětí, které vyrůstají v naprosto nevyhovujících podmínkách ubytoven či sociálně vyloučených lokalit Chrudimska (Prachovice, Hrochův Týnec, Chrast, Čankovice, Chrudim) a Vysokého Mýta. Tyto děti nemohou svou situaci vlastními silami ovlivnit buď vůbec, nebo minimálně, a právě důsledky života v nepodnětném prostředí na ně dopadají nejvíce. Do běžného vzdělávacího systému tak vstupují s velkým počátečním handicapem, v důsledku toho zbytečně ve škole selhávají a ztrácí motivaci, jejich cesta za vzděláním je často předčasně ukončena.  Tento vzorec je předáván dalším generacím.

Cílem projektu je pomoci dětem, které z nejrůznějších důvodů jejich rodiče nechtějí nebo ještě nejsou připraveni umístit do mateřských škol a získat tak potřebné dovednosti a návyky pro úspěšný start v hlavním vzdělávacím proudu -  usnadnit těmto dětem a jejich rodinám vstup do první třídy běžné základní školy, popř. mateřské školy, předcházet případným neúspěchům spojeným se vzděláním.

Jedná se o navazující projekt na probíhající aktivity předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jako důležité vnímáme umožnit dětem, které se projektu v předešlých letech účastnily, pokračovat v zavedených aktivitách. Realizace projektu podpoří právě tyto děti, které pokračují v předškolní přípravě nebo uspěly u školního zápisu a podpora jim bude poskytnuta při zahájení povinné školní docházky.

Děti, které projdou předškolní přípravou, vstupují do kolektivu mateřské a základní školy lépe připravené, rozumí jazyku, lépe komunikují a spolupracují, rodiče umí komunikovat s učiteli, v případě potíží se mohou učitelé obrátit na pracovníky projektu.

Tato oblast je klíčová v rámci sociálního vyloučení.  Projekt a jeho aktivity jsou cíleny na vzdělávání jako hodnotu a faktor ovlivňující sociální vyloučení. Rodiče dětí v lokalitě mají obvykle jen základní nebo nedokončené vzdělání, tato úroveň je tedy normální laťkou i pro jejich děti. Rodiče pak kladou malý důraz na vzdělání svých dětí, škola jim samotným nepřinesla nic, čím by mohli ovlivnit svou životní situaci.

Projekt podporuje rozvoj osobnosti dětí, podílí se na jejich zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace AGROFERT

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz