NZDM Agora | Stížnosti

 

Podávání stížností

Podat stížnost lze ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (poštou, emailem, osobním předáním), prostřednictvím schránky na klubu.

Stížnost může vznést kterákoli osoba, která přijde se službou do kontaktu – klienti, blízcí klienta, veřejnost.

Pracovníci mají 30 dní na vyřízení stížnosti

Stěžovatel si může pro vyřízení stížnosti zvolit zástupce.

Stížnost může být podána anonymně.

V případě zájmu, pracovník seznámí osobu/klienta s možnostmi, jak podat stížnost.

 

Kontaktní adresy pro podání stížnosti 

Zapsaný spolek Šance pro Tebe
Štěpánkova 92
537 01 Chrudim
Ředitelka: Sophia Dvořáková, tel. 734 154 501
E-mail:
Aktuální kontakty na jednotlivé relevantní osoby jsou na webových stránkách organizace v sekci kontakty.

 
Městský úřad Chrudim
Vedoucí odboru sociálních služeb – Mgr. Radka Pochobradská 
Pardubická 67
537 16  Chrudim 
Telefon: 469 645 831
E-mail:
Webové stránky: www.chrudim.city.cz

 

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor sociálních věcí
Komenského nám. 125
532 11  Pardubice
Telefon: 466 026 157 
E-mail:
Webové stránky: www.pardubickykraj.cz

 

Česká asociace Streetwork (ČAS)
Rakovského 3138,
143 00 Praha 12
Telefon: 774 912 777, 774 913 777
Webové stránky: http://www.streetwork.cz
E-mail:

 

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
Telefon: 542 542 888
Webové stránky: http://www.ochrance.cz
E-mail:

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz