NZDM Agora | Cíle klubu

 1. Být službou prvního kontaktu:
      Vyhledávat a kontaktovat  jedince a skupiny ohrožené nepříznivou sociální situací, kteří nemusí být motivovaní ke spolupráci s dalšími subjekty ke změně své situace.

   
 2. Být dostupnou službou:
      Přizpůsobit charakter služby a jednání kontaktních pracovníků potřebám cílové skupiny

   
 3. Poskytnout bezpečný klubový prostor:
     Poskytovat bezpečný klubový prostor s vybavením pro volnočasové a zájmové aktivity jako místo k setkání s vrstevníky a alternativu trávení volného času na ulici

   
 4. Předcházet rizikům a jejich následkům:
     Upozorňovat na možná rizika spojená s jednáním a poskytovat odborné informace ke snížení sociálních a zdravotních rizik

   
 5. Být oporou v obtížných situacích:
     Poskytovat podporu v nových nebo jiných náročných situacích, orientovat se v sociálním prostředí. Klienti jsou motivovaní k odpovědnosti za svůj život a jsou schopni řešit svou životní situaci vlastními silami.

   
 6. Podporovat v aktivitách a zájmech:
  Asistovat při volbě, přípravě a realizaci vlastních aktivit a zájmů

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz