„Důvěra, vztah a individuální přístup se vyplácí“


Datum publikace: 29.03.2013

Terénní práce pracovníků Šance pro Tebe se zaměřila na mladé ve věku 15+: „Důvěra, vztah a individuální přístup se vyplácí“

Terénní práce pro děti, mladé dospělé a rodiny, které poskytuje organizace Šance pro Tebe v Chrudimi, Prachovicích a Hrochově Týnci, se už v minulém roce daly pořádně do pohybu. Jednotlivé terénní programy mají za sebou několik úspěšných akcí, ale především mnoho a mnoho hodin individiální práce s klientem, která se vyplácí.

Terénní pracovníci Šance pro Tebe od začátku července 2012 aktivně pracují s ohroženými obyvateli v sociálně vyloučených romských lokalitách Pardubického kraje, konkrétně v Chrudimi, Hrochově Týnci a v Prachovicích. Odbornou garanci v oblasti terénní práce poskytují sociální pracovníci ze Šance pro Tebe také ve Svitavách.

Práce v terénu znamená především aktivně vyhledávat, komunikovat a zapojovat se do práce v komunitách a v ohrožených rodinách.

Velkým problémem je další studium po základní škole

Jedním z velkých témat, které se v průběhu tři čtvrtě roku objevilo je sociální práce s mladými lidmi, kteří dokončili povinnou školní docházku. „Během terénní práce ve vyloučených romských lokalitách v Pardubickém kraji jsme si uvědomili, že mladé lidi kolem 15 let začínají jejich rodiče vnímat jako dospělé. Považují je ze samostatné a nevyžadující rodičovské vedení, ani podporu,“ popisuje stav ve vyloučených romských lokalitách Soňa Moučková, terénní pracovnice Šance pro Tebe. „Tito mladí lidé inklinují k následování rodičovského vzoru. Znamená to, že nejsou motivováni k dalšímu studiu. Situace nás vedla k tomu, abychom se zaměřili na individuální aktivizační práci s mladými lidmi,“ doplňuje Soňa Moučková. Obnáší to klást velký důraz na výběr povolání a motivaci k dalšímu studiu na středních anebo středních odborných školách a učilištích. „Úzce spolupracujeme s Úřadem práce. Na příklad používáme testy profesní orientace, test struktury zájmů jako orientační metodu pro volbu budoucího povolání. Pracujeme také s videem odborných profesí – tak si klienti mají možnost udělat představu o tom, co takové zaměstnání, které by si do budoucna zvolili, obnáší. Mluvíme s nimi o tom, jaké vzdělání je potřebné, co pro to oni sami mohou udělat,“ uvádí Martina Švadlenková, terénní pracovník programu zaměřeného na rodiny.

Prakticky terénní práce s mladými ve věku 15+ probíhá tak, že klienta pracovníci doprovázejí na dny otevřených dveří ve školách a učilištích. Doprovází je i k přijímacím zkouškám a přijímacím zkouškám „nanečisto“.

Sleduje se také přijetí či nepřijetí klienta na školu a odevzdání zápisových lístků na vybrané obory. Pracovníci předpokládají, že posléze bude nutné řešit i případné nepřijetí do vybraného oboru a pomoc s podáním odvolání. „Narážíme na hluboké mezery v reálné představě o možnostech profesní přípravy a vůbec o možnostech zaměstnání vyplývající ze vzorců nesených rodinou,“ říká Soňa Moučková.

Důležité je, aby terénní pracovnice věděly, jak na výběr povolání reagují rodiče, učitelé anebo kamarádi mladých dospělých. „Velmi důležitá je spolupráce s rodinou, vtažení do výběru školy a motivace. Informujeme rodiče, ptáme se na jejich názory a na to zda rozumí naší práci. Mluvíme o financích a dalších možnostech financování školních potřeb, jízdného a dalších potřebných věcí. Hledáme také způsoby finanční podpory u různých donátorů,“ doplňuje Soňa Moučková.

Úřad práce vychází vstříc

U klientů, kteří se rozhodli nepokračovat ve středoškolském vzdělávání mají terénní pracovníci velmi omezené možnosti, jak s nimi pracovat a kam je směřovat v jejich dalším vývoji. „Nabízíme poradenství a doprovod na Úřad práce, případně do personální agentury. Zřizujeme klientům emailové schránky, vypracováváme společně životopisy, snažíme se o aktivní přístup klienta při hledání zaměstnání a brigády,“ uvádí Martina Švadlenková.

Spolupráce s pracovníky z Úřadu práce v Chrudimi je na velmi dobré úrovni, přistupují totiž k práci terénních pracovnic ze Šance pro Tebe velmi pozitivně a nabízí různé formy podpory ze strany úřadu. Jednou z nich je i dotované zaměstnání. „Je tak možné kontaktovat zaměstnavatele a zprostředkovat klientům práci, která je dotovaná z úřadu. Získání dotovaného zaměstnání může být i výstupem některého z motivačních kurzů při Úřadu práce, a proto klientům zdůrazňujeme, že účast na těchto kurzech je povinná a nelze se bez lékařského potvrzení omlouvat. Klient totiž může být z úřadu i sankčně vyřazen,“ doplňuje ke spolupráci s ÚP Martina Švadlenková.

Výsledky terénní práce Šance pro Tebe

Výsledkem několika měsíční intenzivní práce terénních pracovníků ze Šance pro Tebe je (z těch neměřitelných hodnot) vybudování důvěrného vztahu s klientem a navázání individuálního přístupu.

Z těch měřitelných hodnot to je třeba desítka přihlášek na střední školy anebo střední odborná učiliště. „Těch deset přihlášek je u těch dětí, které nebyly motivované, považujeme to za velký úspěch,“ komentuje situaci Martina Švadlenková.

Díky dobrým vztahům se současnými klienty se pracovníkům a pracovnicím daří navazování nových klientů. „Není výjimkou, když na schůzku s pracovníkem mladá dívka přivede svého přítele či kamarádku, kteří požádají o pomoc s vyplněním přihlášky či doučováním,“ popisuje výsledky Soňa Moučková.

Terénní práce budou v lokalitách probíhat až do ledna 2014, kdy dojde k oficiálnímu ukončení Integrovaného programu s názvem „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu ČR.

Občanské sdružení Šance pro Tebe je jedním z poskytovatelů sociálních služeb v rámci Integrovaného programu „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji“ financovaného z Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz