Kamas te phirel andre škola bije dar aneb Chceme do školy bez obav


Termín realizace: 1. 2. 2022 – 30. 4. 2024
 
Projekt reaguje na situaci, kdy stále máme děti bez přístupu k předškolnímu vzdělávání a tudíž se značnými rozdíly při vstupu do základního školství (analýza stávající situace). Z naší zkušenosti víme, že v průběhu procesu vzdělávání dochází k prohlubování těchto znevýhodnění, což často končí neúspěchem, tj. nedokončení základní školní docházky. Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 3 až 15 let, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Chrudimi, Čankovicích a Vysokém Mýtě. Díky zkušenostem s danou cílovou skupinou víme, že pokud začneme včas, tyto děti a jejich rodiče uspějí jednak ve vzdělávacím procesu, tak i v rámci sociálních vazeb a mají příležitost najít své místo ve společnosti. 
Cílem projektu je realizací klíčové aktivity č. 1 Předškolní vzdělávání - usnadnit dětem z romské minority vstup do první třídy ZŠ, dále aktivitou č. 2 Pomoc se školní přípravou - předcházet neúspěšným začátkům ve školní docházce. Doplňujícími aktivitami pak zvýšíme kvalitu života dětí a rodičů. Pro každou lokalitu bude zřízena pozice pedagoga a oblastního poradce, kteří budou realizovat klíčové aktivity a spolupracovat s dalšími aktéry. 
Projekt bude realizován v partnerství s mateřskými a základními školami v Chrudimi, Hrochově Týnci (spádová oblast pro Čankovice) a Vysokém Mýtě. Našim cílem je pomocí spolupráce s uvedenými partnery odstranit bariéry mezi dětmi a rodiči na straně jedné a pedagogickými pracovníky na straně druhé. Chceme podpořit změnu u rodičů dětí žijících v sociálním vyloučení, aby byli schopni být partnery v procesu vzdělávání svých dětí, rozuměli, věděli a znali hodnotu vzdělávání. Ze strany majority (učitelů) chceme, aby tyto děti byly přijímány a hodnoceny bez předsudků, stejně tak bylo přistupováno k jejich rodičům.
 
Projekt je realizován v rámci podpořeného grantu z finančních zdrojů Norských fondů 2014-2021.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz