Historie organizace | Šance pro Tebe v číslech a datech

1998

 • založení občanského sdružení Šance pro Tebe jako nástupce stejnojmenné nadace
 • registrace MV ČR (dne 4. 5. 1998)

1999 - 2001

 • společné aktivity se spolkem Mach (zázemí terénní práce v klubu Agora, spolupráce na programech pro děti a mládež, vznik nízkoprahového klubu Koloběžka)
 • pokračují aktivity “zděděné“ po nadaci: sítotisková dílna a mezinárodní výměny mládeže

2002

 • sdružení přebírá zodpovědnost za realizaci projektu terénní práce v obci Prachovice (původně od roku 1999 ve spolupráci obce a OkU)
 • je přijat první zaměstnanec – kontaktní pracovník pro realizaci projektu v Prachovicích
 • organizace se zapojuje do programu Evropské dobrovolné služby
 • je připraveno sloučení se spolkem Mach (k 1. 1. 2003) – Šance pro Tebe přebírá majetek, závazky a aktivity

2003

 • organizace se profesionalizuje – celkem zaměstnává 5 stálých pracovníků
 • obrat organizace je téměř pětinásobný oproti předchozímu roku (více než 3mil Kč)
 • dochází k rozvoji sociálních projektů: Nízkoprahový klub Futur (dříve Koloběžka), streetwork v Chrudimi a Prachovicích, otevření Skateparku (ve spolupráci s městem) a zajištění kontaktní práce v areálu
 • sdružení přebírá po spolku Mach realizaci veškerých kulturních a společenských aktivit klubu Agora

2004

 • organizace má 7 stálých zaměstnanců a třímilionový obrat
 • činnosti jsou stabilizovány do tří programů, je posílena manažerská složka a výkonné řízení, které zahajuje transformace sdružení
 • zahájena je přímá práce v rámci dalšího sociálního projektu: Kopretina - nízkoprahový program se zázemím určený dětem z lokality u chrudimského nádraží
 • organizace je členem České asociace streetwork

2005

 • počet zaměstnanců se zvyšuje na 9, obrat organizace je 3,5 miliónu Kč
 • je zahájen dlouhodobý proces strategického plánování a přechod na dvoustupňový systém řízení – programy a výkonné vedení
 • organizace získává první zdroje z fondů EU, Globální grant - zahájení realizace projektu Šance pro Nás.., zaměřeného na posílení kapacit organizace a dokončení transformace řízení
 • NZDM Futur získává samostatné prostory v objektu Kapucínského kláštera
 • pořádáme již desátý ročník festivalu Yanderov

2006

 • 11 stálých zaměstnanců, obrat téměř 5 miliónu Kč
 • sdružení se díky realizaci GG programově a personálně stabilizuje
 • je vypracován strategický plán rozvoje organizace do roku 2010 a připraven ke schválení (leden 2007)
 • jsou ustaveny tři jasně profilované programy: Sociální programy, Aktivační programy, Komunitní programy
 • v rámci Aktivačních programů vzniká záměr na zřízení NZDM Agora a Produkční centrum volnočasových a zájmových aktivit
 • je zahájena rekonstrukce interiéru Agory (podpořeno Nadací Vodafon)
 • Sociální programy absolvovaly pilotní audit kvality služeb ČAS
 • poprvé organizujeme Festival dokumentárních filmů Jeden Svět
 • jsme hostitelskou organizací mezinárodního výměnného projektu Respekt me like I am (6 zemí Evropy, 56 účastníků)
 • plné členství v Koalici nevládek Pardubicka
 • členství v základní triádě komunitního plánování rozvoje soc. služeb v Chrudimi

2007

 • organizace má 15 zaměstnanců
 • je formulován dlouhodobý cíl z hlediska rozvoje služeb: Komplexní modelový systém služeb
 • je dokončena realizace GG a zahájena realizace Projektu Šance pro Ně... (BG) – zaměřeného především na rozvoj sociálních služeb organizace
 • organizace má nový vizuální styl
 • rozjíždí se NZDM Agora a pozvolna strukturuje program Produkčního centra Dům Agora
 • je zahájen systematický terénní průzkum
 • zřizuje se čtvrtá organizační jednotka na úrovni programu – Provozní složka
 • NZDM kluby Futur, Kopretina a jeskyně prošly ostrými audity ČAS
 • finanční audit účetní uzávěrky za rok 2006
 • registrace služeb podle zákona o soc. službách jako NZDM (celkem 5 zařízení)
 • Dobrovolnická agentura je zaregistrována MVČR
 • Šance pro Tebe je zastoupena ve správní radě KONEP
 • Účastnili jsme se základní triády komunitního plánování SS v Chrudimi a jsme součástí pracovní skupiny Komunitního plánování Pardubického kraje
 • jsou vydefinovány principy fungování organizace
 • zapojili jsme se do přípravy partnerského projektu s KONEP – Společně
 • jsou připraveny další změny v řízení a změna stanov

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz