Dobrovolnictví v ekologii

K péči o přírodní dědictví a životní prostředí přispívají dobrovolníci v České republice již od 19. století. Dnes v této oblasti působí stovky větších i menších organizací a spolků. S nimi desítky tisíc dobrovolníků pečují o významné přírodní lokality, sází stromy, starají se o ohrožená zvířata, budují naučné stezky, provádějí strážní službu nebo se věnují ekologické výchově dětí a mládeže či osvětě široké veřejnosti. Dobrovolnictví v oblasti životního prostředí má dlouhodobý přínos v mnoha oblastech. Dobrovolníci pečují o mnoho konkrétních chráněných či významných lokalit a pomáhají je tak uchovat pro naši i příští generace. Přispívají také k ochraně či záchraně mnoha živočichů ať už jde o obojživelníky, ptactvo či velké šelmy. Významně se podílejí na zlepšování našeho životního prostředí ať už při výsadbě zeleně, úklidech, péči o studánky, údržbě naučných stezek, podpoře biozemědělství a při množstvím dalších aktivit.

Aktivity na ochranu životního prostředí oslovují tisíce lidí všech generací, kteří se účastní nejrůznějších akcí a programů nebo se dlouhodobě starají o své nejbližší okolí. Díky těmto aktivitám si lidé nejenom budují dobrý vztah k místu, kde žijí, ale navazují také přátelské vztahy a rozvíjí spolupráci v komunitě.

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz