Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska, 2013-2017

Termín realizace: leden 2017 - prosinec 2017

Cílem projektu je zefektivnění a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb do vyloučených rómských lokalit, konkrétně Chrast, Hrochův Týnec, Prachovice a Heřmanův Městec. Propojili jsme terénní program v rodinách se sociálními službami pro děti a mládež (terénního a nízkoprahového charakteru), čímž spolupracujeme se všemi generacemi žijícími v jedné domácnosti. Tímto přístupem usilujeme o změnu zažitých stereotypů v jednání rodin i jednotlivců. Projekt se zaměřuje na 3 klíčové aktivity:

Vzdělávání a zaměstnanost – chceme motivovat a podporovat děti a mládež v úspěšném dokončení vzdělání; klientům, kteří předčasně opustili školu dopomoci k dovzdělání či rekvalifikaci a ostatním je nabízena podpora v oblasti vyhledávání a ucházení se o zaměstnání – získání pracovních návyků a naučit se být za sebe zodpovědný

Základní finanční a právní gramotnost – pomáháme klientům zorientovat se ve vlastním rodinném rozpočtu, plánovat výdaje domácnosti a zodpovědně řešit svá finanční rozhodnutí, učíme je opatrnosti při uzavírání smluv, řešíme aktuální problémy klientů a pomocí seminářů a besed chceme zvýšit úroveň právních a finančních znalostí dětí i dospělých

Efektivní trávení volného času – hlavním bodem prevence sociálního vyloučení je začlenění dětí z daných lokalit do volnočasových aktivit majoritní společnosti, chceme, aby se děti v těchto lokalitách naučily efektivně trávit volný čas a zažily tak pocit úspěchu, chceme zvýšit zájem rodičů, aby i oni děti motivovali a doprovázeli, v rámci volnočasových aktivit chceme prohloubit zájem o zdravotní péči a hygienu

Cílová skupina: projekt je určen všem generacím žijícím v jedné rodině.

Projekt je podpořen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz