Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě

Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Projekt je zaměřen na práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a je realizován v sociálně vyloučené lokalitě „Farma“ v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.

Projekt směřuje na zlepšení nepříznivé sociální situace – zlepšení životních podmínek dětí, žijících často na hranici chudoby, zvyšuje šance na plnohodnotný život ve společnosti a tím dává šanci na změnu. 

Dětem je poskytována služba předškolního vzdělávání „Předškolka“. Včasná předškolní příprava a následná pedagogická podpora přispívá k vyrovnávání rozdílů hned na začátku a umožňuje snazší vstup dětí do běžné MŠ a ZŠ a podporuje cestu k radostnějšímu dětství a úspěšnější dospělosti. Formou terénní sociální práce spolupracujeme s členy dané komunity.

Realizujeme „rodinný klub“, který nabízí volný prostor rodičům a jejich dětem pro sdílení zkušeností a zážitků a pořádání společných akcí. Součástí klubu je i vzdělávací činnost. Učíme je trávit volný čas spolu a aktivně.Zaměřujeme se na vzdělávací a preventivní aktivity, zařazujeme tematické besedy se zajímavými hosty. V rámci rodinného klubu jsou podpořeny děti ve věku 3 – 10 let a jejich rodiče.

Projekt zprostředkovává dětem i jejich rodičům pozitivní zkušenost, pracuje s hodnotami, kdy prostřednictvím vzdělání a zkušenosti napomáhá odstraňovat bariéry a předsudky na straně rodičů, většinové společnosti.

Projekt je realizován za finanční podpory PEPCO Czech Republic s.r.o.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz