Služby v lokalitě Prachovice

Právě aktualizujeme, prosíme o trpělivost. Děkujeme.


Nízkoprahové zařízení Futur

NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahový = snadno dostupný. Poslání Futuru Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí mladým lidem ve věku 6 - 26 let v…

Zobrazit

Předškolní příprava

Předškolní příprava pomáhá zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zaměřuje se na děti ve věku 3 až 6 let z vyloučených romských lokalit na Chrudimsku. Pro tyto děti je…

Zobrazit

Terénní program pro rodiny

Poslání Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách . Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se…

Zobrazit

Pedagogická činnost | předškolní a školní

Cílem projektu podpořit znevýhodněné děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku, které mají ztížený přístup ke vzdělání. Projekt se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti dětí a…

Zobrazit

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz