Šance začít včas – pokračování projektu


	
Termín realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019
 
Jedná se o navazující projekt na probíhající aktivity předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jako důležité vnímáme, umožnit dětem, které se projektu v letošním roce účastnily, pokračovat v zavedených aktivitách. Projekt opět reaguje na problém dětí, které vyrůstají v naprosto nevyhovujících podmínkách ubytoven či sociálně vyloučených lokalitách Chrudimska (Prachovice, Hrochův Týnec, Čankovice Chrudim), na práci s jejich rodinami a komunitou, ve které žijí. Právě tyto děti nejčastěji vypadávají ze systému předškolní přípravy a přitom ji potřebují nejvíce. Příliš není přihlíženo ke speciálním vzdělávacím potřebám těchto dětí a k podmínkám, ve kterých vyrůstají, tato skutečnost prohlubuje znevýhodnění romských dětí. Cílem projektu je pomoci dětem získat potřebné dovednosti a návyky pro úspěšný start v hlavním vzdělávacím proudu a usnadnit tak těmto dětem a jejich rodinám vstup do první třídy běžné základní školy, popř. mateřské školy, předcházet případným neúspěchům spojených se vzděláním. Děti, které projdou předškolní přípravou, vstupují do kolektivu mateřské a základní školy lépe připravené, rozumí jazyku, lépe komunikují a spolupracují, rodiče umí komunikovat s učiteli, v případě potíží se mohou učitelé obrátit na pracovníky projektu, aktivity projektu zmírňují nebo odstraňují bariéry a předsudky na straně pedagogů směrem k romské minoritě a naopak. 

 
Cílová skupina: děti ve věku 3-8 let ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací a rizikovými jevy.
 
Kontakty:
Prachovice: Eva Jerusalémová - 734 853 396
Hrochův Týnec: Petr Čápek - 733 747 749
Chrudim: Lenka Michková - 733 747 742

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz