"Rychlá pomoc" ve spolupráci s Nadací České spořitelny

Termín realizace: 1.5.2020 – 31.8.2020

Projekt je realizován ve vyloučené lokalitě "Farma" ve Vysokém Mýtě, která se nachází na okraji města při hlavní silnici. Cílová skupina je tvořena rodinami s dětmi v nepříznivé životní situací (chudoba, etnicita, sociální vyloučení nebo ohroženi sociálním vyloučením, rodiny s neuspořádanými vztahy nebo rodiny neúplné). Žije zde přibližně 200 obyvatel.

Projekt si klade za cíl pomoci rodičům v péči o děti v době nouzového stavu a podpořit je v oblasti vzdělávání (domácí škola – kdy většina rodičů nemá dostatečné kompetence či na straně rodiny jsou bariéry, které brání v šanci na úspěch), pomoci jim sladit pracovní povinnosti, rekvalifikační požadavky případně další povinnosti s výchovou, vzděláváním a zabezpečením jejich dětí. Dětem bude nabídnuta pedagogická podpora, mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, jež propojí výchovu ve škole s výchovou v rodině.

Hlavní projektovou aktivitou je provoz dětského klubu pro děti mladšího školního věku (6 – 10 let), odloženého školního nástupu nebo případně pro děti předškolního věku (3 – 6 let). Klíčovým posláním klubu je v prvním směru podpora dětí v oblasti vzdělávání v současném stavu nouze, ve druhém pak pomoci rodičům v oblasti zaměstnání, pomoci sladit jim pracovní povinnosti v souladu s jejich rodičovskými povinnostmi. Realizací dětského klubu bychom těmto dětem rádi nabídli alternativu ke školnímu vzdělávání.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace České spořitelny. Děkujeme za podporu

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz