Rodinné centrum ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
 

Realizace projektu umožňuje pokračovat v započaté práci s dětmi v předškolním věku ve Vysokém Mýtě (lokalita Farma), které jsou přímo ohroženy sociálním vyloučením - doprovázet děti a jejich rodiče na jejich cestě za vzděláním.  Tyto dětí žijí ve zcela specifickém prostředí, které s sebou nese specifické problémy, které tyto děti nemohou vlastními silami ovlivnit buď vůbec, nebo minimálně, a právě důsledky života v nepodnětném prostředí na ně dopadají nejvíce. Stále přetrvává skutečnost, že se i přes zavedení povinného předškolního vzdělávání se nedaří zapojit určitou skupinu dětí do systematické předškolní přípravy. Do běžného vzdělávacího systému tak často vstupují s velkým počátečním handicapem, v důsledku toho zbytečně ve škole selhávají a ztrácí motivaci, jejich cesta za vzděláním je často předčasně ukončena.

Realizace projektu napomáhá a podporuje dostupnost a včasnost „dobrého“ vzdělávání pro znevýhodněnou skupinu dětí žijící v naší společnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, kombinací jednotlivých aktivit, zapojením rodičů a dobrovolníků zprostředkujeme dětem ze sociálně vyloučených lokalit pozitivní zkušenost se vzděláním, podpoříme boření bariér, budeme rozvíjet základní komunikační a sociální dovednosti tolik potřebné pro úspěšnost ve vzdělávací cestě nejen jich samotných, ale i jejich rodičů.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace J&T. Děkujeme za podporu.

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz