Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku a ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a podpoříme rozvoj jejich nadání. Nabízíme dětem a rodičům možnost připravit se na úspěšný vstup do školy. Naším cílem je rozvíjet rodičovské kompetence a zapojit rodiče do oblasti zájmu o vzdělánídětí a zvyšovat míru zodpovědnosti za jejich vzdělání a úspěchy. Vedle toho chceme zprostředkovat dětem i jejich rodičům pozitivní zážitek se vzdělávacím systémem, napomáhat odstranění bariér a předsudků ze strany rodičů i pedagogů. Umožnit rodičům novou – partnerskou roli v dialogu rodič – škola a tím zvyšovat jejich sebevědomí a míru participace na osudu sebe a vlastního dítěte. Jde zejména o provozování předškolní přípravy přímo v lokalitách pro děti, které z různých důvodů nenavštěvují běžné školské zařízení a častou jsou ohroženy sociálním vyloučením. Navazujeme na úspěšnou realizaci v letech 2013 – 2019, kdy budeme  nejen pokračovat v započaté práci, ale rozšíříme projekt o nové aktivity.

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 3 – 8 let z vyloučených romských lokalit na Chrudimsku (Chrudim, Chrast, Prachovice, Čankovice a Hrochův Týnec) a ve Vysokém Mýtě, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací a rizikovými jevy.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2020. Děkujeme za podporu.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz