Předškolní příprava

Předškolní příprava pomáhá zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zaměřuje se na děti ve věku 3 až 6 let z vyloučených romských lokalit na Chrudimsku. Pro tyto děti je speciálně vytvořena nabídka služby, která usnadňuje přístup dětí ke vzdělání a rozvoj jejich nadání. Předškolní výchova nabízí dětem i rodičům možnost přípravy na vstup do školy.

Další úlohou Předškolní přípravy je to, aby děti i rodiče měly pozitivní zážitek se vzdělávacím systémem. Předškolní příprava také napomáhá odstranit bariéry a předsudky ze strany rodičů pedagogů. Příprava na školní docházku může také zamezit zbytečnému přestupu dětí na speciální školy. 

Rodičům Předškolní příprava pomáhá rozvíjet rodičovské kompetence, zapojit rodiče do oblasti zájmu o vzdělání dětí a zvyšovat míru zodpovědnosti za jejich vzdělání a úspěchy. Předškolní příprava rodičům mimojiné umožňuje poznat novou – partnerskou roli v dialogu rodiče a školy. Tímto se také zvyšuje sebevědomí rodiče a míra jeho participace na osudu sebe a vlastního dítěte.

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz