Předškolka - krok k úspěchu

Termín realizace: 1.7.2017 - 30.6. 2018

Projekt je zaměřen na práci s předškolními a mladšími školními dětmi (1.,2. třída) ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Zahrnuje včasnou předškolní přípravu a následnou pedagogickou podporu pro snazší vstup dětí do běžné MŠ a ZŠ, upevňování návyků potřebných k úspěšnému absolvování. Soustředí se i na rozvíjení kompetencí rodičů, jako hlavních partnerů celého procesu. Zároveň přináší získání pozitivních zážitků se vzděláním a zamezuje zbytečnému přestupu dětí do speciálních škol.

Cílem je podpořit děti předškolního věku, které nenavštěvují běžnou mateřskou školu, jsou ve svém vývoji ohrožené nepodnětným prostředím a sociálním vyloučením. Cílem je zajistit dětem včasný přístup ke vzdělání a vhodné podmínky pro jejich celkový rozvoj. Protože rodiče jsou hlavní nositelé možnosti změny v životě dětí, pokládáme za důležité je zapojit do celého procesu předškolní přípravy. Chceme rozvíjet jejich kompetence a učit je aktivně se podílet na rozvoji, výchově a vzdělání dětí.

Chceme pokračovat v začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávacího procesu, který začíná právě v předškolním věku. Cílem je podporovat rozvoj osobnosti dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,  životních hodnot a mezilidských vztahů. Aktivita bude realizována pravidelným vzděláváním vedeným pedagogem. Děti zažívají činnosti, které jsou běžné v MŠ. V bezpečném prostředí rozvíjíme základní znalosti, řeč a motoriku prostřednictvím vzdělávacích, výtvarných, hudebních a pohybových aktivit.

Cílová skupina: děti ve věku 3-8 let ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací a rizikovými jevy.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz