Šance pro Tebe získala finanční podporu Rady vlády ČR


Datum publikace: 08.04.2013

Šance pro Tebe poprvé získává finanční podporu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Uspěla se svým projektem Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska. Jeho cílem je zefektivnění a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb ve vyloučených romských lokalitách, a to propojením terénního programu pro rodiny se sociálními službami pro děti a mládež. Projekt je realizován v obcích Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast.

Propojením služeb usilujeme o změnu zažitých stereotypů v jednání rodin i jednotlivců, které jsme vypozorovali v rámci zkušeností z přímé práce v těchto lokalitách. V rámci projektu chceme efektivně působit na celý rodinný systém našich klientů a intenzivně spolupracovat s dalšími institucemi, které do těchto rodin vstupují.

Aktivity projektu se zaměřují na oblasti vzdělání a zaměstnanost, finanční a právní gramotnost a efektivní trávení volného času. Jedině působením jak na děti, tak i na jejich rodiče můžeme dosáhnout pozitivních změn.

Terénní práce s dětmi a mládeží a terénní práce v rodinách jako komplexní sociální služba vstoupí do povědomí klientů i majoritní společnosti v daných lokalitách. Chceme se stát partnery místních samospráv v řešení nepříznivé sociální situace obyvatelů vyloučených romských lokalit. Zvýší se informovanost dospělých i dětí v jednotlivých tematických oblastech, zvýší se náhled na vlastní situaci a tím i motivace ke změně u většiny zapojených klientů.

Šance pro Tebe poskytuje nízkoprahové = snadno dostupné sociální služby dětem, mládeži a mladým dospělým. Provozuje nízkoprahová zařízení Áčko v Chrudimi a Futur v Chrudimi a Hrochově Týnci. Provádí terénní kontaktní práci v Chrudimi, Prachovicích, Heřmanově Městci, Hrochově Týnci a Chrasti. Terénní formou pracuje s rodinami i s dětmi a mládeží. Nabízí uplatnění zájemcům o dobrovolnickou činnost. Provozuje Dům Agora jako „místo k setkávání“ a poskytujeme zázemí kulturním, společenským a zájmovým aktivitám. Prostřednictvím akreditované vzdělávací agentury nabízíme expertní a vzdělávací služby.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz