Rodinní asistenti ze Šance pro Tebe mají za sebou další rok intenzivní práce. V roce 2014 pomohli a podpořili na desítky rodin a dětí v tíživé situaci


Datum publikace: 30.12.2014

Logo Nadace Terezy Maxové dětem

Celkem podpořili 25 rodin v tíživé situaci. Složitými životními okolnostmi provedli na 70 rodičů. Pomocnou ruku podali téměř 70 dětem. Dětem, které se nacházely v ohrožení a v tak komplikovaných rodinných podmínkách, že mohlo také hrozit jejich odebrání z rodiny.

 

Takové jsou výsledky práce rodinných asistentů ze Šance pro Tebe, kteří v roce 2014 pomáhali a podporovali rodiny a děti na celém Chrudimsku.

 

Rodinné asistenty a jejich práci v rodinách v roce 2014 finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem.

Se začátkem roku 2014 spustila nezisková organizace Šance pro Tebe projekt s názvem Rodinní asistenti. Rodinnými asistenty jsou lidé, kteří se vydávají do rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci a jejich cesta z ní se jim nedaří a často je pohltí bludný kruh komplikací.

Projekt a samotná práce rodinných asistentů pak vycházela z potřeb samotných ohrožených rodin a také z mnohaleté a ověřené praxe terénních pracovníků. „Rodinní asistenti do rodiny přicházeli s cílem pomoci rodině se zorientovat v její situaci. Prostřednictvím každodenního kontaktu rodinného asistenta se členy rodiny docházelo k rychlejšímu odhalení možných rizik rodiny a ke snazšímu objevení možností jednotlivých členů rodiny,“ vysvětluje postup práce v ohrožených rodinách Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe.

S čím rodinní asistenti pomáhali?

Jejich pomoc začínala u základních věcí jako je řešení zanedbání péče a následný nácvik a podpora pečujícího rodičovského chování. „Do každodenních činností rodinného asistenta ale spadalo i to, aby dokázal rodinu přimět k úklidu domácnosti a podpořil rozvoj základních hygienických návyků. S dětmi se pak asistenti připravovali na vyučování, vysvětlovali a podporovali je v pravidelné docházce do školy anebo jim pomáhali s řešením problémů v třídním kolektivu,“ říká Sophia Dvořáková.

S rodiči asistenti velice často řešili i komplikovanou finanční situaci rodiny. Mnohdy se totiž jednalo o rodiny, které byly zadlužené a nedokázaly se zorientovat ve smlouvách či dalších písemnostech. Asistenti také své klienty doprovázeli na úřady a asistovali při jednáních, mohli je tak postupně přimět k přebírání kompetencí a zodpovědnosti.

Díky dostatku financí mohli asistenti působit ve třech lokalitách

Rodinní asistenti působili v roce 2014 v Chrudimi, Prachovicích a Heřmanově Městci. „V roce 2014 jsme službu rodinných asistentů poskytovali celoročně, a to především ve vyloučených romských lokalitách. Díky finanční podpoře se nám podařilo navýšit počet rodinných asistentů z jednoho na čtyři a tím zkvalitnit a zintenzivnit práci v rodinách ohrožených umístěním dítěte či více dětí mimo rodinu,“ zmiňuje jeden ze zásadních cílů projektu Sophia Dvořáková. Za zmínku také stojí fakt, že tři ze čtyřech rodinných asistentů svou činnost vykonávali jako dobrovolníci.

Projekt Rodinní asistenti finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem. Informace o projektu najdete na odkazu zde.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Činnost Nadace Terezy Maxové dětem se tak zaměřuje na následující tři pilíře podpory, jimiž jsou:

  1. prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

  2. podpora náhradního rodičovství.

  3. kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech.

Nyní má Nadace Terezy Maxové dětem pod patronátem 24.000 tisíc dětí vyrůstajících v ústavní péči v České republice a bezpočet dětí umístěných v sociálně slabých biologických a náhradních rodinách. Patronkou nadace je Tereza Maxová, rodačka z Pardubic, maminka tří dětí a žena, která se ve světě modelingu pohybuje už dvě desetiletí.

(Zdroj: Nadace Terezy Maxové dětem)

Kontakt pro média

Mgr. Veronika Volejníková, Šance pro Tebe, PR komunikace

Telefon: 603 837 928 | E-mail:Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz