Naši práci v lokalitách podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Datum publikace: 19.04.2013

Logo | MŠMT

Šance pro Tebe získala podporu projektu Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity.

Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí pomocí speciálně vytvořené nabídky služby, která usnadní přístup dětí ke vzdělání a rozvoj jejich nadání.

Práce bude probíhat v Chrudimi, Hrochově Týnci a Prachovicích v zázemí organizace a v úzké spolupráci s učiteli mateřských a základních škol v těchto obcích.

"Projektem chceme zprostředkovat dětem i jejich rodičům pozitivní zážitek se vzdělávacím systémem, napomáhat k odstranění bariér a předsudků ze strany rodičů i pedagogů. Chceme rozvíjet rodičovské kompetence, zapojit rodiče do oblasti zájmu o vzdělání dětí a zvyšovat míru jejich zodpovědnosti za jejich vzdělání a úspěchy," popisuje projekt Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe. 

Romské děti z vyloučených lokalit jen v malé míře navštěvují předškolní zařízení

Důvodem je nedůvěra rodičů v běžný vzdělávací systém, podceňování významu předškolnícho vzdělání nebo nedostatek financí k zajištění vybavení dětí nebo k placení stravného a školného. "Překážkou je také vysoká obsazenost školek na Chrudimsku, kdy nejsou do mateřských škol přijímány děti matek na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané. Děti tak nejsou uvyklé na podmínky, jež vyžaduje školský systém a jsou nuceny se mu přizpůsobovat až v prvních ročnících základní školy, což způsobuje počáteční zpožďování a první negativní zážitky dětí," uvádí Petra Rožková, pedagogický pracovník projektu.Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz