„Mobilní“ terénní sociální služba pro odlehlé obce ORP Chrudim

Termín realizace: 1.11.2017 - 30.6.2018
Posláním projektu je zpřístupnit ověřený model komplexní práce pro rodiny s dětmi lidem v těžko dostupných lokalitách Chrudimska a poskytnout tak šanci na změnu v jejich životech. Cílem je kontaktovat ohrožené rodiny s nezletilými dětmi a mládeží, které nejsou v kontaktu se sociálními, preventivními a volnočasovými službami i v dalších lokalitách Chrudimska, nabízet jim podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací, předcházet jejich rizikovému chování a/nebo sociálnímu vyloučení a podpořit tak zdárný vývoj nezletilého dítěte ve fungujícím rodinném systému, a to s důrazem na kompetence jednotlivých členů rodiny.

Díky včasnému zásahu a zvýšení dostupnosti podpůrných služeb pro rodinu s dětmi dojde k přístupu k základním zdrojům, jež umožní podpořit rodinu s dětmi ve složitých životních situacích s cílem minimalizovat dopad na nezletilé dítě a zajistit rozvoj kompetencí rodičů či rodiny jako celku.

Finanční příspěvek Nadace J&T umožní pořízení osobního automobilu, který umožní sociálním pracovníkům Terénního programu pro rodiny a Sanace rodiny poskytovat pravidelně tyto služby v obtížně dostupných lokalitách Chrudimska.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz