Já, předškolák


Termín realizace: 1. dubna 2015 - 31. března 2016

 

Projekt „Já předškolák“ je zaměřen na práci s předškolními dětmi a jejich rodiči ze znevýhodněného prostředí. Odráží aktuální potřeby cílové skupiny a vychází ze zkušeností terénních sociálních pracovníků. Většina dětí v sociálně vyloučených lokalitách vyrůstá v rodinách, kde není kladen důraz na vzdělávání, děti nenavštěvují mateřské školy, rodiče mají základní vzdělání.

Cílem projektu je zprostředkovat dětem i jejich rodičům pozitivní zkušenost ze vzdělávání a odstranit tak bariéry a předsudky ze strany rodičů, pedagogů a budoucích spolužáků. Chceme usnadnit dětem ze znevýhodněného prostředí vstup do první třídy základní školy a předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které mohou ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání. Chceme zamezit zbytečnému přestupu dětí do speciálních škol, chceme učit děti i jejich rodiče odpovědnosti při přípravě do školy, chceme poukázat na důležitost vzdělání pro budoucí život.

Během projektu bude speciální pedagog pravidelně pracovat s budoucími prvňáky na předškolní přípravě tak, aby si osvojily znalosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému přijetí a absolvování 1. třídy. Prvňáčkům pomůžeme s pravidelnou přípravou do školy. Budeme spolupracovat se školou dítěte na zlepšení jeho výsledků a zprostředkujeme komunikaci rodičům s učiteli dítěte.

Pedagogům budou v práci pomáhat oblastní poradci, kteří pochází ze stejného socio-kulturně znevýhodněného prostředí, jako klienti projektu, a pomohou tak podpořit náhled pracovníků projektu na chování a způsob jednání minority.

Otevřením rodinného klubu nabídneme rodinám prostor k realizaci volnočasových a odpočinkových aktivit určených jak dětem, tak rodičům, prostor pro sdílení zkušeností, zážitků a dovedností.

 

Cílová skupina: děti ve věku 3 - 6 let

 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Svobodová
 733 747 742

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz