Dobrovolnictví firem

Dobrovolnictví firem je součástí širšího konceptu Společenské odpovědnosti firem. Tento způsob dobrovolnictví je velmi rozšířen a populární v západních zemích. U nás se rozbíhá jen pomalu a najdeme ho nejčastěji ve firmách činných v ČR, ale majících zahraničního vlastníka či partnera a tomu odpovídající filozofii firmy.

Přínosy pro firmu:

 • Zapojování zaměstnanců je prostředkem pro zlepšení výkonu týmů a pro odstraňování bariér mezi odděleními.
 • Zlepší image firmy a může pomoci posílit věrnost značce.Umožňuje efektivní rozvoj manažerských dovedností ve skutečném a náročném prostředí.
 • Pomáhá vytvořit zdravější komunity, ve kterých se dá podnikat.

Přínosy pro zaměstnance:

 • Přináší spokojenost a motivaci při konání něčeho užitečného.
 • Rozvíjí nové dovednosti a zlepšuje stávající v reálné životní situaci.
 • Přenesením zaměstnanců do neznámého prostředí stimuluje inovativní myšlení a podněcuje schopnost učení novému.
 • Pomáhá zaměstnancům budovat komunikaci v týmu a lépe pochopit jejich roli v týmu.

Přínosy pro neziskové organizace a komunitu:

 • Přináší nové dovednosti a energie pro řešení stávajících problémů.
 • Pomáhá bořit bariéry a zvýšit porozumění.
 • Zvyšuje přísun dobrovolníků.
 • Doplňuje a diverzifikuje finanční zdroje.
 • Pomáhá vytváření pracovních míst.

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz