Dětský klub v Chrudimi, Čankovicích a Vysokém Mýtě

Termín realizace:1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Podpořený projekt cílí na děti ve věku 3 až 10 let v lokalitách Chrudim, Čankovice a Vysoké Mýto.

Cílem projektu je nastartovat změnu v daných lokalitách. Při své práci přicházíme do lokalit, diskutujeme s lidmi a ptáme se na jejich problémy, bolesti, ale i radosti. Nasloucháme, pozorujeme, debatujeme. Realizace projektu umožní pokračovat v započaté práci s dětmi v předškolním a raném školním věku – doprovázet děti a jejich rodiče na jejich cestě za vzděláním. Tyto dětí žijí v sociálně vyloučeném prostředí, které s sebou nese specifické problémy, jež nemohou vlastními silami ovlivnit buď vůbec, nebo minimálně, a právě důsledky života v nepodnětném prostředí na ně dopadají nejvíce. Rodičům často z nejrůznějších důvodů chybí kompetence k řešení této situace. Děti i rodiče do vzdělávacího systému často vstupují s velkým počátečním handicapem a v důsledku tohoto zbytečně ve škole selhávají a ztrácejí motivaci, jejich cesta za vzděláním je často předčasně ukončena. Bez vzdělání dále není cesta ke stabilnímu zaměstnání, následuje využívání institucí, předlužení atd. Dochází tak k postupnému přenosu negativních vzorců z generace na generaci.

 

Děkujeme Nadaci rozvoje občanské spolupráci a projektu Pomozte dětem za podporu.

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz